Цени

Еднократни услуги

SEO Одит

Предлагам три нива на одити, които са адаптирани към нуждите и размера на клиентския уебсайт. Тази услуга е създадена, за да идентифицира и предложи решения на технически проблеми, които могат да затрудняват SEO ефективността. Всеки одит завършва с писмен доклад, който предлага стратегически препоръки за подобрения.

AI Chatbot

Предлагам три нива на разработка и интеграция на AI ChatBot, които са съобразени с различните етапи на необходиомост от внедряване на AI чатбот системите и са съобразени с различния размер и нужди на бизнеса, като предлагат подходящи услуги за ефективната интеграция и максимално използване на AI чатбот системите.

Към всеки от пакетите може да бъдат закупени допълнителни учебни итерации:

  • За основни теми: 160 лв. за 100 итерации
  • За теми с умерена и средна специфичност: 400 лв. за 100 итерации
  • За сложни или тясно специализирани теми: 800 лв. за 100 итерации

Разработка на сложни и напреднали функционалности които включват изкуствен интелект, специализирано машинно обучение и автоматизирани процеси може да бъдат договорени допълнително.

Абонаментни услуги

SEO Абонамент

За клиенти, които търсят непрекъсната оптимизация и поддръжка, предлагаме абонаментни планове с месечни услуги при едногодишен договор. Тези планове осигуряват редовен мониторинг и актуализации, които поддържат уебсайта ви в крак с последните SEO тенденции и алгоритмични промени.

AI Chatbot Абонамент

Месечни абонаментни планове са разработени за да отговорят на различните нужди и цели на бизнеса. Плановете предлагат гъвкавост и адаптивност според специфичните изисквания на Вашата компания – от базова поддръжка и мониторинг до разширени анализи и стратегическо планиране.

Към всеки от пакетите може да бъдат закупени допълнителни учебни итерации:

  • За основни теми: 160 лв. за 100 итерации
  • За теми с умерена и средна специфичност: 400 лв. за 100 итерации
  • За сложни или тясно специализирани теми: 800 лв. за 100 итерации

Разработка на сложни и напреднали функционалности които включват изкуствен интелект, специализирано машинно обучение и автоматизирани процеси може да бъдат договорени допълнително.

Посочените цени и условия на месечните абонаментни пакетите са валидни при сключване на едногодишен договор.

В цената е включен 0% ДДС на основание за начисляване или неначисляване на данъка на лицето: чл.113 ал.9 във връзка с чл.97а, ал.1 от ЗДДС