Услуги

Предлагам специализирани консултации в областта на SEO и AI чатботове, насочени към техническо подобряване на онлайн присъствието и комуникационните канали на Вашата компания. С акцент върху техническите аспекти и последните технологични тенденции, предоставям професионален одит и ценни насоки, които можете да приложите за оптимизация на своите уеб сайтове и чатбот системи.

Процес на Консултация:

Фаза 1: Първоначален Анализ и Планиране

Фаза 2: Изготвяне на Доклад и Препоръки

Фаза 3: Подкрепа и Мониторинг

Консултациите ми са персонализирани, за да отговорят на индивидуалните нужди и специфики на всеки проект. Предлагам както еднократни сесии, така и дългосрочни партньорства, като се фокусирам изключително върху техническите елементи и одита, без да включвам реализацията на маркетингови стратегии и кампании.

AI Chatbot Консултации

Анализ на Потребностите: Изследване на вашите бизнес процеси и идентифициране на области, където AI чатботовете могат да бъдат полезни.
Техническа Подготовка и Внедряване: Съвети за избор на подходящи платформи и техническа подготовка за интеграция на AI чатботове.
Мониторинг и Обучение: Поддръжка за анализ на ефективността и обучение на AI чатботове за постигане на оптимални резултати.

SEO Консултации

Технически SEO Одит: Детайлен преглед на вашата уеб сайт структура, скорост на зареждане, мобилна оптимизация и други ключови технически елементи, които влияят на SEO.
Консултации за Оптимизация: Персонализирани препоръки за подобрения, включително съвети за вътрешната линкова структура и HTML/CSS кода.
Интеграция с Google Search Console: Настройка и използване на Google Search Console за мониторинг и подобрение на SEO ефективността.
SEO

Внедряване на персонализиран и разговорен
AI Chatbot с GPT

Услугата за внедряване на персонализиран и разговорен AI Chatbot, базиран на напредналия GPT модел на OpenAI, представлява иновативен подход към автоматизацията на комуникацията с клиентите. Тя обхваща целия процес от планиране и разработка до стартиране и непрекъснато усъвършенстване на чатбота. С тази услуга се цели създаването на интелигентен помощник, който може да води естествени разговори, да разбира и обработва сложни запитвания, и да предоставя персонализирана информация в реално време.

Ето няколко от основните предимства на подхода за разработка и интеграция на разговорен AI Chatbot, базиран на GPT моделите на OpenAI, в сравнение с други методи:

Бързина на разработка: Използването на предварително тренирани модели като GPT значително ускорява процеса на разработка на чатбота. Тъй като основната инфраструктура за обработка на естествен език вече е налице, фокусът се премества към финна настройка и адаптация към конкретните нужди на бизнеса.
По-високо качество на разговорите: GPT моделите са обучени върху огромни набори от данни и са способни да водят естествени и смислени разговори. Това означава, че чатботът може да предложи по-богат и удовлетворяващ потребителски опит, което е трудно постижимо с по-прости системи за автоматизиран диалог.
Персонализация: AI Chatbot, базиран на GPT, може да се адаптира към индивидуалните предпочитания и поведение на потребителите, предлагайки персонализирани отговори и препоръки. Това подобрява ангажираността и увеличава вероятността потребителите да се върнат.
Гъвкавост и мащабируемост: Предварително тренираният модел може да бъде адаптиран и мащабиран, за да отговори на различни бизнес нужди и да се интегрира в разнообразни платформи и комуникационни канали.
Непрекъснато учене и подобрение: С възможността за събиране на обратна връзка и анализ на поведението на потребителите, чатботът може да се учи и да се оптимизира постоянно, което води до усъвършенстване на неговата функционалност и полезност с течение на времето.

Ценообразуване:

R

Експертен Час: 130 лв./час

R

Еднократна услуга за SEO технически одит: от 800 до 2100 лв.

R

Месечни SEO абонаменти: от 600 до 1600 лв./месец

R

Еднократни AI Chatbot Услуги: от 1100 до 3000 лв.

R

Месечни AI Chatbot Абонаменти: от 940 до 3140 лв./месец

s

Дигитален Консултант – Одит, Оптимизация и Надзор на Дигитални Активи:  1800 лв./месец